ANAMUR TÜKETİCİ İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI
 
 
        • Fatih AYDIN              Raportör
 
        • Metin ARSLAN         Raportör 
        
        • Kamil SARIOĞLU     İşçi
 
 
        Not: Başvuruların mutlaka Kaymakamlığımız Tüketici Hakem Heyetine bizzat yapılması gerekmektedir.
        
        www.tuketiciakademisi.gov.tr/